• ShopComm ShopComm
  ShopComm
  ShopComm
 • Program Program
  Program
  Program
 • Spíkri Spíkri
  Spíkri
  Spíkri
 • Archív Archív
  Archív
  Archív
 • FUSION FUSION
  FUSION
  FUSION
9. ShopComm 2018
 • Registrácia

Registračný poplatok

Prvý účastník: 120,- EUR bez DPH (144 EUR s DPH)
Ďalší účastníci: 100,- EUR bez DPH (120 EUR s DPH)
   

Poplatok zahŕňa účasť na odborných prednáškach, konferenčné materiály, občerstvenie počas prestávok, raut a parkovanie.

Záväzná prihláška

:
:
 
:
:
 
:
:
:
:
:
:
  * v prípade, že e-shop nemáte vyplňte napr. "žiadny".
Poznámka:
 

Ďalší účastníci

:
:
:


Povinné údaje sú vyznačené hrubým písmom.
 
 
 
 
 

Platobné podmienky:

Registračný poplatok musí účastník uhradiť pred začiatkom konferencie na číslo účtu organizátora Unicredit banka SK80 1111 0000 0066 2622 3000. Zálohová faktúra mu bude odoslaná e-mailom po vyplnení a odoslaní záväznej prihlášky. Po úhrade zálohovej faktúry Vám bude vystavený riadny daňový doklad.

Storno podmienky:

Od 14. septembra do 15. októbra predstavujú 50 % registračného poplatku.
Od 16. októbra do 23. októbra predstavujú 100 % registračného poplatku.

 

Akceptujeme iba písomné – e-mailové – potvrdenie o stornovaní účasti na adresu fusion@fusion.eu.sk. V opačnom prípade bude účastníkovi riadne vystavený daňový doklad.

 

Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia zúčastniť aj náhradník.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu, ako aj neprijatia registrácie.

Ochrana osobných údajov(GDPR):

Účastník týmto udeľuje organizátorovi súhlas s využívaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania informácií o pripravovaných akciách a službách. Účastník má právo tento svoj súhlas kedykoľvek písomne zrušiť.